Năm 2022, hơn 42 nghìn lượt người được vay vốn từ tín dụng chính sách xã hội

TÙNG CHI |

Thực hiện Chỉ thị số 40 (ngày 22/11/2014) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, Quảng Nam tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào đầu mối là ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). 

Năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã chuyển 95 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 75 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 20 tỷ đồng) sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Từ khi có Chỉ thị 40 (năm 2014) đến nay, nguồn vốn ngân sách ủy thác chuyển sang hơn 413 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác địa phương đến nay đạt 487,9 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn ủy thác cấp huyện đã tăng thêm gần 72 tỷ đồng. Chất lượng lượng tín dụng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn 0,04%/tổng dư nợ.

Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 42 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, hơn 16 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết cho gần 12 nghìn lao động, hơn 1.000 học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập, xây dựng hơn 10 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh, hơn 400 căn nhà ở xã hội...

TAGS