Năm 2022, Quảng Nam hỗ trợ phát triển mới và nâng cấp 268 sản phẩm OCOP

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Hôm qua 8.4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2134/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan thường xuyên quan tâm hỗ trợ những chủ thể OCOP.     Ảnh: N.S
Lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan thường xuyên quan tâm hỗ trợ những chủ thể OCOP. Ảnh: N.S
Theo mục tiêu đặt ra, năm 2022 toàn tỉnh có 100% đơn vị cấp huyện củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức OCOP cấp huyện, cấp xã và hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp; 100% cán bộ OCOP cấp huyện, cấp xã và các chủ thể mới tham gia Chương trình OCOP năm 2022 phải được tập huấn các nội dung cơ bản của chương trình, nhất là các bước cụ thể trong chu trình OCOP.

Về phát triển sản phẩm, năm nay Quảng Nam sẽ hỗ trợ phát triển mới và nâng cấp 268 sản phẩm OCOP; phấn đấu có ít nhất 70% số sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022 đạt hạng 3 sao trở lên.

Thời gian qua, nhiều hợp tác xã tập trung đầu tư lắp đặt hệ thống máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm OCOP.   Ảnh: N.S
Thời gian qua, nhiều hợp tác xã tập trung đầu tư lắp đặt hệ thống máy móc hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm OCOP. Ảnh: N.S
Trong năm 2022, tỉnh cũng tập trung hỗ trợ củng cố, nâng cấp, thành lập mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã) tham gia Chương trình OCOP. 100% chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm; bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Cùng với tập trung phát triển sản phẩm mới, năm nay Quảng Nam cũng chú trọng hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP.   Ảnh: N.S
Cùng với tập trung phát triển sản phẩm mới, năm nay Quảng Nam cũng chú trọng hỗ trợ các chủ thể nâng cấp những sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP. Ảnh: N.S
Cùng với đó, trong năm nay Quảng Nam quan tâm xây dựng, nâng cấp các điểm và trung tâm bán hàng OCOP cấp huyện, đảm bảo đến cuối năm 2022 tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố đều có ít nhất 1 điểm bán hàng OCOP (ngoài sản phẩm OCOP của địa phương, kết nối sản phẩm OCOP của các nơi khác trong tỉnh, kể cả sản phẩm OCOP ngoài tỉnh).
Năm 2022, các cấp, các ngành sẽ tổ chức nhiều hội chợ nhằm giúp chủ thể OCOP có điều kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.   Ảnh: N.S
Năm 2022, các cấp, các ngành sẽ tổ chức nhiều hội chợ nhằm giúp chủ thể OCOP có điều kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: N.S
Năm 2022, phấn đấu các sản phẩm sau 1 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia Chương trình OCOP...

TAGS