Năm 2023, Bưu điện Quảng Nam phấn đấu đạt doanh thu gần 199 tỷ đồng

VINH ANH |

Theo Bưu điện Quảng Nam, trong bối cảnh còn nhiều thách thức và khó khăn, cùng sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bưu chính chuyển phát, năm 2023, ngành bưu điện nói chung và Bưu điện Quảng Nam sẽ đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ lõi, dịch vụ có hiệu quả đưa lại doanh thu, doanh thu tính lương và chênh lệch thu chi cao. 

Bưu điện Quảng Nam ra quân đầu năm Quý Mão 2023.
Bưu điện Quảng Nam ra quân đầu năm Quý Mão 2023.

Đồng thời, tập trung cải tiến tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí, sắp xếp lao động tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao năng suất lao động. Kiểm soát tốt chi phí, duy trì và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Theo đó, năm 2023, Bưu điện Quảng Nam phấn đấu đạt tổng doanh thu gần 199 tỷ đồng, bằng 102% so với năm 2022 (doanh thu năm 2022 không bao gồm thẻ viễn thông). Trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 77 tỷ đồng; nhóm dịch vụ tài chính bưu chính đạt 58 tỷ đồng; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông đạt 64 tỷ đồng.

Được biết, năm 2022, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên Bưu điện Quảng Nam đạt 9,2 triệu đồng/ người/tháng; đơn vị nộp ngân sách nhà nước ước 8,1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 

TAGS