Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

VINH ANH |

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp với Sở Công Thương về đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Chương trình nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp giữa 2 cơ quan trong tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng cuộc vận động theo Chương trình số 08 ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh và Sở Công thương. Ảnh: Mặt trận
Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh và Sở Công thương. Ảnh: Mặt trận

Trước đó, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp triển khai cuộc vận động năm 2023. Theo đó, bên cạnh công tác truyền thông, tham mưu văn bản lãnh chỉ đạo, ban chỉ đạo tỉnh sẽ tập trung hoạt động phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt.

Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 17/2/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chương trình OCOP; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống chợ nhằm mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam tại chợ truyền thống; tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Đồng thời xây dựng mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; nhân rộng mô hình về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, sản phẩm OCOP… cố định tại các chợ trung tâm, siêu chị, trung tâm thương mại…

TAGS