Núi Thành có 3.530 cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 26.4, đoàn công tác Thanh tra Sở Y tế làm việc với UBND huyện Núi Thành về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thanh tra Y tế tỉnh làm việc với Núi Thành về an toàn thực phẩm.
Thanh tra Sở Y tế làm việc với huyện Núi Thành về quản lý an toàn thực phẩm. Ảnh: VĂN PHIN

Núi Thành hiện có 3.530 cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm, trong đó ngành y tế quản lý 1.840 cơ sở, ngành công thương quản lý 800 cơ sở và ngành nông nghiệp quản lý 690 cơ sở.

Thời gian qua, UBND huyện ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, thành lập đội kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tổ chức 92 cuộc thanh tra an toàn thực phẩm, qua đó phát hiện 15 cơ sở vi phạm, phạt hành chính 6 cơ sở với số tiền 13 triệu đồng, tiêu hủy sản phẩm tại 3 cơ sở.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, cơ sở nhỏ lẻ, hộ gia đình, sản phẩm nông nghiệp còn nhiều bất cập... Đoàn công tác Thanh tra Sở Y tế đã nhắc nhở, hướng dẫn huyện khắc phục những hạn chế.

TAGS