Quảng Nam có 3 bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2021, Quảng Nam có 3 bộ sản phẩm được Bộ Công Thương công nhận sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia trong số 200 sản phẩm/bộ sản phẩm cả nước.

Bánh chưng bà Ba Hội (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), một trong 3 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Ảnh: C.N
Bánh chưng bà Ba Hội (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) - một trong 3 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 của Quảng Nam. Ảnh: C.N

Đó là bộ khay trà tiến vua của Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp; giá treo và bảo chúng nhỏ của Công ty Làng đúc đồng Phước Kiều (đều tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn); bánh chưng bà Ba Hội của hộ kinh doanh Phạm Thị Hội (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu là hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia nhằm tôn vinh các sản phẩm CNNT có chất lượng và giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.

Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 nhằm giúp các cơ quan liên quan có cơ sở và kế hoạch hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư, phát triển sản xuất; đổi mới công nghệ, thiết bị và xúc tiến thương mại trong từng giai đoạn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, thúc đẩy sản xuất phát triển CNNT.

Sản phẩm bình chọn đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; về tính văn hóa và thẩm mỹ và một số tiêu chí khác.

TAGS