Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng một số ngành giảm mạnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11.2020 ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng đạt gần 42,3 nghìn tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Cục Thống kê, hoạt động thương mại, dịch vụ đang dần phục hồi sau dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão phức tạp, liên tục đã hạn chế sự tăng trưởng của các ngành dịch vụ và hoạt động mua bán hàng hóa. Vì vậy, hoạt động bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 và 11 tháng giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11.2020 ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 42,3 nghìn tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Chia theo ngành hoạt động, 11 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 34 nghìn tỷ đồng (chiếm 80% tổng mức và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước); khách sạn, nhà hàng đạt gần 5.000 tỷ đồng (chiếm 12% tổng mức và giảm 51,9% so với cùng kỳ năm trước); du lịch lữ hành đạt 56,6 tỷ đồng (chiếm 0,1% tổng mức và giảm 77,4% so với năm 2019)…

Một số ngành có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao so với năm 2019 là gỗ và vật liệu xây dựng (tăng 69,4%); đá quý, kim loại quý (tăng 36,9%); dịch vụ sửa chữa xe có động cơ (tăng 29,7%). Ngoài ra, một số ngành hàng tuy bị ảnh hưởng lớn trong năm do dịch Covid-19 nhưng vẫn có tốc độ tăng như lương thực, thực phẩm (tăng 1,5%); xăng dầu các loại (tăng 1,3%); nhiên liệu khác (tăng 10,3%).

TAGS