Bổ sung hơn 9,5 tỷ đồng đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang

HÀ QUANG |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang (Núi Thành).

Ngư dân đưa tàu vào cảng cá Tam Quang neo đậu và sửa chữa phương tiện. Ảnh: H.Quang
Ngư dân đưa tàu vào cảng cá Tam Quang neo đậu và sửa chữa phương tiện. Ảnh: H.QUANG

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang đã được Thường trực HĐND tỉnh quyết định tại Công văn số 56a/HĐND-TTHĐ ngày 24/3/2017 với các nội dung sau: Bổ sung hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung hơn 130,5 tỷ đồng; trong đó bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang hơn 9,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh: Ngân sách tỉnh hơn 127,5 tỷ đồng; ngân sách huyện Núi Thành gần 3 tỷ đồng. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án sau điều chỉnh là 2017 - 2023.

Được biết, dự án Cảng cá Tam Quang đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 24/3/2017 với tổng mức đầu tư 121 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Cảng cá Tam Quang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Cảng cá loại 1 này là đầu mối tập trung và phân phối hải sản tại khu vực duyên hải miền Trung, cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam.

TAGS

Đầu tư Cảng cá Tam Quang và xây mới, nâng cấp, cải tạo, mua sắm thiết bị y tế tuyến xã: Chất lượng, hiệu quả đầu tư là tiêu chí hàng đầu

TRỊNH DŨNG |

HĐND tỉnh đã phê chuẩn điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang và dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã. Tuy nhiên, điều công luận quan tâm hơn hết chính là chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án.

Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng cá Tam Quang (gộp Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào dự án Cảng cá Tam Quang).