Các khu tránh trú bão cho tàu cá ở Núi Thành thiếu duy tu, bảo dưỡng

VĂN PHIN |

Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, hiện tại các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn chỉ được đầu tư hoàn thiện ở giai đoạn đầu, còn thiếu các công trình phụ trợ, dịch vụ hậu cần nghề cá.

Qua nhiều năm sử dụng, các khu tránh trú bão tàu cá chưa được duy tu, bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt là các luồng ra vào khu neo đậu bị cạn, gây khó khăn cho tàu cá di chuyển. Mặt khác, các hệ thống phao tiêu, biển báo đã xuống cấp, hư hỏng. 

Hiện tại, Núi Thành có 3 công trình tránh trú bão cho tàu cá, trong đó có 1 công trình tránh trú bão tập trung cho tàu cá được tỉnh được xây dựng cơ bản và đã đưa vào sử dụng. Đó là khu neo đậu tránh trú bão An Hòa (xã Tam Quang) có khả năng neo đậu 1.200 phương tiện (số lượng tàu cá neo đậu trong mùa mưa bão chỉ khoảng 300 chiếc).

Ngoài ra, huyện cũng đầu tư xây dựng 2 khu neo đậu ở Tam Tiến và Tam Giang đủ sức chứa khoảng 60 chiếc cho 1 khu neo đậu.

TAGS