Đảm bảo 100% ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm ổn định

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 208 phê duyệt Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Sẽ chuyển đổi khoảng 2.000 tàu cá hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng sáng các nghề ít ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái. Ảnh: H.Đ
Chuyển đổi khoảng 2.000 tàu cá hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng sang các nghề ít ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Ảnh: H.Đ

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, tập huấn, đào tạo nghề cho 50 nghìn ngư dân có tàu cá chuyển đổi nghề phù hợp với nghề chuyển đổi mới. Chuyển đổi khoảng 2.000 tàu cá hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng đang làm khai thác hải sản sang nghề nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nuôi trồng thủy sản, nghề cá giải trí, các nghề mà địa phương đang có định hướng phát triển hoặc tham gia hướng dẫn du lịch trong khu vực bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và không vi phạm các quy định của pháp luật.

Chuyển đổi 1.000 tàu cá hoạt động ở vùng biển khơi làm nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái sang làm các nghề khai thác hải sản ảnh hưởng ít đến nguồn lợi thủy sản, môi trường, hệ sinh thái. Cụ thể: chuyển đổi 700 tàu làm nghề lưới kéo khai thác vùng khơi sang các nghề lồng bẫy, chụp, vây, câu, dịch vụ hậu cần; chuyển đổi 300 tàu làm nghề lưới rê thu ngừ khai thác vùng khơi sang các nghề lồng bẫy, chụp, vây, câu, dịch vụ hậu cần.

Đến năm 2030 sẽ chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng ít hơn hoặc chuyển một số tàu cá có nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi trường, hệ sinh thái sang lĩnh vực khác ngoài khai thác để từng bước cân bằng lại cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đội tàu cá trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi; cải thiện môi trường làm việc và đảm bảo 100% ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm cuộc sống sau khi chuyển đổi nghề.

TAGS

Kiểm soát chặt giám sát hành trình tàu cá

VIỆT NGUYỄN |

Đáng mừng là từ đầu năm đến nay, chưa có trường hợp tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị xử lý do không đáp ứng các quy định về giám sát hành trình. Kiểm soát chặt giám sát hành trình tàu cá là giải pháp hiệu quả để góp phần gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

[Infographic] - Quảng Nam cần hơn 855 tỷ đồng cho chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TRẦN HỮU - THỤC AN |

QNO –  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

CHÂU NỮ |

Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339 ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành với mục tiêu khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển thủy sản theo hướng hiện đại, trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.