Đề xuất gỡ vướng mặt bằng cảng cá Tam Quang

VĂN PHIN |

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở TN&MT sớm tham mưu UBND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ công bồi trúc trên phần diện tích cơi nới, mở rộng không đủ điều kiện bồi thường về đất đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng tại dự án cảng cá Tam Quang và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá xã Tam Quang theo đề nghị của UBND huyện Núi Thành để địa phương có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Cạnh đó, UBND huyện Núi Thành sớm phê duyệt quyết định thu hồi đất đối với 11 hộ dân có đất bị thu hồi để bàn giao mặt bằng trong tháng 7.2020 triển khai xây dựng các hạng mục còn lại.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh cũng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam sớm hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 3 cơ sở sản xuất nước đá trong tháng 7.2020 để trình UBND huyện Núi Thành tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo thi công hoàn thành cảng cá theo đúng tiến độ.

TAGS