Điều chỉnh chi phí xây dựng khu neo đậu tàu cá tại xã Tam Xuân 1

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa có tờ trình HĐND huyện về việc thống nhất điều chỉnh tăng mức đầu tư xây dựng dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại thôn Phú Đông (xã Tam Xuân 1) từ 5,5 tỷ đồng lên gần 6,6 tỷ đồng.

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại thôn Phú Đông thuộc Đề án phát triển kinh tế thủy sản huyện Núi Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được HĐND huyện thống nhất thông qua và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025).

Tại Nghị quyết 18/2022, HĐND huyện thống nhất mức đầu tư là 5,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lấy ý kiến người dân và qua thực tế, vị trí đầu tư dự án vướng mặt bằng 2 hồ nuôi tôm của người dân đang khai thác sử dụng, do đó cần bổ sung thêm kinh phí giải phóng mặt bằng cho dự án so với ban đầu.

Việc đầu tư xây dựng dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại thôn Phú Đông nhằm đảm bảo có nơi neo đậu tàu thuyền ổn định, nhất là trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân.

TAGS