Điều chỉnh dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tàu cá An Hòa

V.P |

UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho điều chỉnh giảm chiều dài hạng mục kè bảo vệ bờ kết hợp trụ neo và đường giao thông của dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1624/2019) tại vị trí cuối tuyến giao với dự án kè bảo vệ bờ kết hợp đường vào khu hậu cần nghề cá tại xã Tam Quang.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (chủ đầu tư) có trách nhiệm làm việc với các Sở Giao thông vận tải, Sở NN&PTNT, UBND Núi Thành để thống nhất phạm vi, quy mô điều chỉnh và khớp nối với dự án kè bảo vệ bờ kết hợp đường vào khu hậu cần nghề cá tại xã Tam Quang, điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

TAGS