Hội Nghề cá Quảng Nam đưa chính sách vào cuộc sống

Q.VIỆT |

(QNO) - Hội Nghề cá Quảng Nam vừa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội Nghề cá Quảng Nam tác động tích cực đến nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT
Hội Nghề cá Quảng Nam đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tập trung. Ảnh: Q.VIỆT

Trong 5 năm qua, Hội Nghề cá Quảng Nam thể hiện vai trò lắng nghe, đi sâu, đi sát cơ sở; tham gia ý kiến và đề xuất giải pháp đối với những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của bà con nông - ngư dân như rủi ro trong khai thác hải sản trên biển, cảnh báo khó khăn trong nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng thủy sản trên thị trường...

Hội Nghề cá đã có tiếng nói, đề xuất ý kiến lên các cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi cho nông - ngư dân. Góp ý xây dựng vào các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế thủy sản của nông - ngư dân như chính sách hỗ trợ giá nhiên liệu; mua bảo hiểm, máy thông tin liên lạc; đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng; hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá có công suất hơn 600CV với lãi suất 0%; hỗ trợ do thiên tai, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng các mô hình về nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn dịch bệnh...

Đặc biệt, Hội Nghề cá Quảng Nam đã phát huy vai trò đề xuất UBND tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực thủy sản như khu neo đậu tàu cá, cảng cá, bến cá, góp phần việc phát triển thủy sản bền vững của tỉnh.

Hội Nghề cá Quảng Nam quan tâm đến quá trình khai thác hải sản, đời sống của ngư dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT
Hội Nghề cá Quảng Nam quan tâm hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Trần Quang Kiến - Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Nam cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động hỗ trợ sản xuất thủy sản góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu của ngành thủy sản đến năm 2025 như khai thác hải sản giữ mức 95.000 tấn, nuôi trồng thủy sản tăng bình quân hằng năm 5%; phát triển mạnh tàu cá xa bờ; tổ chức tốt các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển; tập trung phát triển hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá đáp ứng sự phát triển nghề cá tỉnh.

Hội Nghề cá Quảng Nam là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, nông - ngư dân và doanh nghiệp làm nghề cá; là cầu nối giữa Nhà nước với nông - ngư dân. Qua đó đưa các cơ chế, chính sách vào cuộc sống; chuyển giao khoa học công nghệ, tập huấn, đào tạo khai thác, nuôi trồng, chế biến cho nông - ngư dân, tạo cú hích phát triển nghề cá bền vững.

TAGS