Khắc phục hạn chế trong chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4878 yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả.

Sở NN&PTNT tăng cường quản lý và thực thi nghiêm pháp luật về chống khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tập trung vào đối tượng tàu cá có lắp đặt thiết bị VMS nhưng tắt thiết bị, thiết bị mất kết nối hoặc không lắp thiết bị VMS khi hoạt động trên biển.

Phối hợp với ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng các cảng cá ở phía bắc (khu vực Cửa Đại) và tham mưu UBND tỉnh bố trí kính phí xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp đảm bảo tiếp nhận tàu cá hoạt động vùng khơi cập cảng, phục vụ chống khai thác IUU. Hoàn thành thủ tục đưa cảng cá Tam Quang vào hoạt động nhằm tăng cường hoạt động giám sát tàu cá trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai đồng bộ và hiệu quả các quy định liên quan tới kiểm tra, kiểm soát, giám sát tàu cá.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với sở ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất nhập bến. Kiên quyết không cho tàu cá xuất bến khi chưa có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và trang thiết bị theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ vi phạm về quản lý vật liệu nổ và đánh bắt thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

TAGS