Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An: Đối thoại với ngư dân về khai thác thủy sản bền vững

QUỐC HẢI |

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tổ chức 20 buổi truyền thông và đối thoại trực tiếp với cộng đồng ngư dân 16 xã ven biển của tỉnh; các nhóm thanh niên tham gia khai thác, đánh bắt; các doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên kinh doanh các dịch vụ du lịch bơi lặn biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Đây là hoạt động thuộc Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, ban hành năm 2020.

Cần khai thác hợp lý để duy trì nguồn lợi thủy sản trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.Hải
Cần khai thác hợp lý để duy trì nguồn lợi thủy sản trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.Hải

Gần 1 năm qua, cộng đồng ngư dân các xã ven biển tỉnh Quảng Nam đã nắm bắt quy chế, thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm các quy định mới về vùng khai thác, kích thước phương tiện, loại nghề hoạt động…

Một số ngư dân chưa nắm các điều khoản quy định, trong khi đó vẫn có tình trạng cố tình vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã xử lý 52 vụ vi phạm về việc khai thác đánh bắt, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn các trường hợp vi phạm là chủ phương tiện ngoài địa phương (không thuộc xã Tân Hiệp, TP.Hội An) và nghề vi phạm chủ yếu là lưới vây.

Tại các cuộc đối thoại, ngư dân đã chia sẻ nhiều ý kiến và nhận thức được cần phải đánh bắt, khai thác hợp lý nhằm duy trì nguồn lợi thủy sản và cam kết thực hiện đúng các quy định, chính sách của Nhà nước, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn các hành vi gây hại trong khu bảo tồn biển, đặc biệt là khai thác dùng thuốc nổ, công cụ mang tính hủy diệt...

TAGS