Núi Thành có gần 4.300 lao động đánh bắt hải sản xa bờ

VĂN PHIN |

Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, toàn huyện có gần 4.300 lao động tham gia đánh bắt hải sản trên các tàu xa bờ, chiếm 94% tổng lao động trên đội tàu cá có công suất máy từ 90CV trở lên và hơn 44% tổng số lao động khai thác thủy sản của huyện.

Núi Thành hiện có 318 tàu cá đăng ký hoạt động thường xuyên trên các vùng biển xa, chiếm 77% số tàu có công suất từ 90CV trở lên và chiếm 16,5% tổng số tàu cá gắn máy. Hằng năm, đội tàu xa bờ khai thác được khoảng 32.000 tấn hải sản, chiếm hơn 71% tổng sản lượng đánh bắt hải sản của huyện.

Nghề khai thác thủy sản xa bờ huyện Núi Thành đã góp phần giải quyết việc làm, hiện đại hóa diện mạo nông thôn ven biển và là những “cột mốc” khẳng định chủ quyền biển đảo của quốc gia, nhất là tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa...

TAGS