Quảng Nam đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư khu neo đậu tàu thuyền

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công cho Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 để thực hiện các dự án nhằm đáp ứng số lượng tàu cá cập cảng trên toàn tỉnh và yêu cầu của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để mở rộng khu neo đậu tàu thuyền kết hợp xây dựng cảng cá, trung tâm nghề cá Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; nâng cấp cảng cá Tam Quang (Núi Thành) thành cảng cá loại I: 200 tỷ đồng; xây dựng khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền dọc sông Trường Giang: 100 tỷ đồng; nâng cấp bến cá Thanh Hà (Hội An) thành cảng cá loại II: 100 tỷ đồng; xây dựng cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá xã Duy Hải (Duy Xuyên): 100 tỷ đồng.

Nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Đại (phường Cẩm Nam, Hội An): 200 tỷ đồng; nâng cấp khu neo đậu An Hòa (xã Tam Giang, Núi Thành): 500 tỷ đồng; nâng cấp khu neo đậu Hồng Triều (xã Duy Nghĩa): 100 tỷ đồng; nâng cấp khu neo đậu Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An): 200 tỷ đồng; xây dựng khu neo đậu khu vực 3 xã Tam Tiến - Tam Hòa - Tam Xuân 1 (Núi Thành): 100 tỷ đồng; xây dựng khu neo đậu Bình Dương (xã Bình Dương, Thăng Bình): 100 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh có 2 cảng cá: An Hòa, Tam Quang và 4 khu neo đậu tránh trú bão: An Hòa, Hồng Triều, Cửa Đại, Cù Lao Chàm.

TAGS