Sản lượng khai thác hải sản ở Núi Thành đạt 10.720 tấn

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng nay 11.5, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2021 - 2022.

Cá khai thác được tiêu thụ ở cảng cá Tam Quang. Ảnh: VĂN PHIN
Thu mua cá tại cảng Tam Quang (Núi Thành) đưa đi tiêu thụ. Ảnh: VĂN PHIN

Vụ đông xuân 2021 - 2022, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 5.800ha, trong đó cây lúa 3.872ha. Năng suất lúa bình quân đạt 53,92 tạ/ha, giảm gần 8 tạ/ha so với vụ đông xuân 2020 - 2021. Mặc dù bị thiệt hại do thiên tai xảy ra ở cuối vụ nhưng tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 21.577 tấn, vượt 2,75% kế hoạch vụ đông xuân và đạt 51,37% kế hoạch cả năm.

Sản lượng khai thác hải sản toàn huyện đạt 10.720 tấn, tăng 0,33% so với cùng kỳ và đạt 23,38% kế hoạch cả năm.

TAGS