Thả tôm sú giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Q.VIỆT |

Để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, hôm qua 29.3, Chi cục Thủy sản Quảng Nam tổ chức thả 1,2 triệu con tôm sú giống (post 15) xuống khu vực rừng dừa Bảy Mẫu (thuộc xã Cẩm Thanh, TP.Hội An). 

Theo kế hoạch, ngành thủy sản cũng sẽ thả 5.000 con giống cá dìa, cá chim, cá măng, cá đối xuống khu vực ven biển Cửa Lở (xã Tam Hải, Núi Thành). Các hoạt động trên vì mục đích gia tăng cá thể, loài thủy sản, đồng thời thu hút sự hưởng ứng của người dân để nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong cộng đồng.

Theo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, trên cơ sở chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đơn vị đang tham mưu UBND tỉnh kế hoạch bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi các loài thủy sản quý hiếm, các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học gắn với quản lý hiệu quả hơn các hoạt động khai thác thủy sản.

Đồng thời tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản để phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững và giữ gìn tính đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật biển phong phú trên địa bàn Quảng Nam.

TAGS