Tiếp tục triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

P.V |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) theo ý kiến kết luận của Ủy ban châu Âu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương liên quan tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong thực tế; đặc biệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tại cuộc họp lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba của ban chỉ đạo…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương ven biển tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển; tăng cường công tác kiểm tra tàu cá xuất bến, cập bến; tiến hành lập danh sách và tổ chức theo dõi, giám sát đặc biệt đối với tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, chủ tàu có tàu cá từng vi phạm vùng biển nước ngoài để kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tàu cá khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt tập trung xử phạt ngay đối với các tàu cá nằm trong danh sách vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng tắt thiết bị, thiết bị mất kết nối khi hoạt động trên biển; lập cơ sở dữ liệu theo dõi các trường hợp xử phạt nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ với các quy định khác (cấp phép, xác nhận, chứng nhận, xử phạt tái phạm...).

TAGS