Tiếp tục bố trí ngân sách để mua vắc xin tiêm chủng mở rộng

LÊ QUÂN 12/07/2023 07:44

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 98 về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Theo đó, tất cả địa phương trên toàn quốc sẽ được cấp vắc xin miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Kinh phí mua vắc xin được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vắc xin theo từng chủng loại, cơ cấu vắc xin cần thiết, danh mục và lộ trình tiếp nhận từng loại vắc xin.

Căn cứ kế hoạch, nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo vắc xin tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2023 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đảm bảo lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ thống nhất trong toàn quốc; tổ chức mua vắc xin tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn.

Nghị quyết của Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, báo cáo nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 gửi Bộ Y tế trước ngày 12/7/2023 để tổng hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục bố trí ngân sách để mua vắc xin tiêm chủng mở rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO