Tiếp tục cập nhật kiến nghị, góp ý để bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

H.QUANG 15/08/2022 07:10

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân về cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, qua quá trình soạn thảo, ban hành các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 42 ngày 29.12.2021 của UBND tỉnh; đồng thời so sánh, đối chiếu với các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với các địa phương có điều kiện tương đồng như Thừa Thiên Huế, Bình Định và Thanh Hóa…, thì cơ bản chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh có nhiều ưu điểm về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhiều chính sách vượt trội.

Hiện nay, một số bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 42, Sở TN-MT sẽ tiếp thu chỉnh sửa. Do vậy, đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tích cực phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và UBND cấp xã tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân trong vùng dự án hiểu rõ và có sự đồng thuận cao trong việc chấp hành các quy định hiện hành về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đối với các nội dung vướng mắc, phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các địa phương góp ý, tổng hợp, đề xuất, gửi đến Sở TN-MT nghiên cứu tiếp thu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42.

Các nội dung kiến nghị vượt quy định pháp luật đất đai hiện hành, đề nghị các địa phương tiếp tục có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, gửi Sở TN-MT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có văn bản để báo cáo Bộ TN-MT xem xét, tiếp thu trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu trên cơ sở kiến nghị, góp ý của các ngành, địa phương, Sở TN-MT khẩn trương cập nhật, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42 (liên quan đến giao đất ở tái định cư, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất công ích...); báo cáo UBND tỉnh, tham mưu văn bản Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 20.8.2022 trình xin ý kiến thống nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để ban hành quyết định.

Sở TN-MT cần hướng dẫn cụ thể (bằng văn bản) cho các địa phương, đơn vị thực hiện các quy định chuyển tiếp tại Quyết định số 42 và Quyết định số 18 ngày 20.6.2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục cập nhật kiến nghị, góp ý để bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO