Tiếp tục hỗ trợ 3 nhóm người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023

CHÂU NỮ 20/09/2023 19:13

(QNO) - Từ nay đến hết năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng đối 3 nhóm người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 7785 sửa đổi Quyết định 6696 quy định 3 nhóm người lao động được nhận tiền hỗ trợ của công đoàn bao gồm:

Nhóm 1: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc từ ngày 1/4/2023 đến hết 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Nhóm 2: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2023 đến hết 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Nhóm 3: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 1/4/2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2023 đến hết 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục hỗ trợ 3 nhóm người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO