17 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

CHÂU NỮ |

(QNO) - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với 17 cơ sở, hạng mục thuộc cơ sở vi phạm quy định về PCCC.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở được phân cấp quản lý. Qua kiểm tra phát hiện một số cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC.

Các cơ sở này vi phạm Nghị định số 136 ngày 24.11.2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đến nay, các cơ sở, hạng mục thuộc cơ sở nói trên chưa được phục hồi hoạt động.

Xem danh sách cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động tại đây >>

TAGS