Núi Thành: Xử phạt 2 vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng

VĂN PHIN |

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Lê Văn Sinh vừa ký Quyết định số 607/2020 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Đào (thôn Đông Bình, xã Tam Giang) về hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Cụ thể, ông Phạm Văn Đào đã chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 609,19m2. Mức tiền phạt đối với ông Phạm Văn Đào là 22,5 triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trồng lúa trước khi vi phạm.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 15 triệu đồng đối với ông Bùi Văn Non (khối phố 4, thị trấn Núi Thành) về hành vi tổ chức xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Cụ thể, giấy phép số 95/2020 của UBND huyện Núi Thành cho ông Non xây dựng nhà ở gia đình trên diện tích 118,75m2, nhưng thực tế ông Non xây dựng trên diện tích 144,4m2, diện tích xây dựng trái phép là 31,35m2.

TAGS