Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong định giá tài sản phục vụ công tác điều tra

TÙNG CHI |

(QNO) - Ngày 16/8, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh; cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện cùng các sở ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao công tác chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc giám định, định giá tài sản phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc về kinh tế, tham nhũng, chức vụ đã tạm đình chỉ.

UBND tỉnh đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh, cấp huyện khi có yêu cầu, đề nghị giám định, định giá tài sản phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc cần làm việc trước với các cơ quan chuyên ngành để trao đổi về tính chất, mức độ của vụ việc, vụ án.

Đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để đạt sự đồng thuận trong giải quyết, tránh độ vênh về thời gian xử lý theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự và các luật chuyên ngành.

Các cơ quan tiếp nhận yêu cầu, đề nghị giám định, định giá tài sản phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc khẩn trương nghiên cứu, trả lời. Trường hợp từ chối phải sớm có văn bản nêu rõ căn cứ dựa trên cơ sở pháp luật và thực tiễn.

Trường hợp cần thiết thì tham khảo các vụ việc tương tự tại các địa phương lân cận và xin ý kiến các cơ quan ngành dọc cấp trên để làm căn cứ triển khai thực hiện. Trước mắt cần tập trung phối hợp để giải quyết các vụ án, vụ việc đã tạm đình chỉ và sắp hết thời hiệu theo quy định.

Trường hợp vụ án, vụ việc có giá trị tài sản định giá lớn, phức tạp thì thuê tổ chức tư vấn có chức năng, kinh nghiệm định giá tài sản để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong xử lý, nếu cần thiết thì thành lập hội đồng định giá theo vụ việc cụ thể.

Đối với các vụ án, vụ việc liên quan đến “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, “hủy hoại rừng”, đề nghị Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh căn cứ hướng dẫn của Viện KSND tối cao để phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tạm đình chỉ, tồn đọng kéo dài.

Đối với công tác định giá rừng trong trường hợp còn nhiều vướng mắc, bất cập, giao Sở NN&PTNT nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Bộ NN&PTNT để được hướng dẫn xử lý theo quy định hoặc báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện.

Thi hành xong 27 vụ án hành chính

P.GIANG |

(QNO) - Trong tổng số 46 bản án, quyết định về vụ án hành chính phải thi hành trong kỳ báo cáo 10 tháng năm 2023 (16 vụ từ năm trước chuyển sang và 30 vụ phát sinh thêm trong kỳ báo cáo), có 27 vụ đã thi hành xong và 19 vụ chưa thi hành xong.