Trang bị kỹ năng điều tra cơ bản và công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cho công an 18 địa phương

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY |

(QNO) - Sáng nay 21.9, Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác điều tra cơ bản (ĐTCB) và công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế và lực lượng Cảnh sát môi trường cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ của 18 huyện, thị xã, thành phố.

Cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ của công an 18 huyện, thị xã, thành phố dự tập huấn
Cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ của công an 18 huyện, thị xã, thành phố dự tập huấn
Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của công an 18 huyện, thị xã, thành phố được nghe báo cáo viên Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh truyền đạt 11 chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai; công tác phòng ngừa trong quản lý tài chính công của lực lượng cảnh sát kinh tế;. Công tác ĐTCB về lĩnh vực ngân hàng; công tác phòng chống tội phạm kinh tế trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, công tác ĐTCB lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản, nông nghiệp, ngư nghiệp; công tác ĐTCB trên lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch…

TAGS