Vận chuyển hóa chất nhập lậu, một doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng

TÙNG CHI |

(QNO) - Một doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm là 4.700kg hóa chất NaCN do vận chuyển hàng nhập lậu.

UBND tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hóa chất Mê Kông (TP.Hồ Chí Minh). Đồng thời tịch thu tang vật vi phạm hành chính của công ty là 94 thùng hóa chất NaCN, tương đương 4.700kg, trị giá 211,5 triệu đồng.

Trước đó, Công ty TNHH Hóa chất Mê Kông vận chuyển số hóa chất nêu trên - là hàng hóa nhập khẩu, mà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch 64 ngày 8.5.2015 của các Bộ Tài chính, Công Thương, Công an và Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Theo quy định của Chính phủ, hàng hóa nhập khẩu như vậy được xem là hàng nhập lậu, nên doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

TAGS