[VIDEO] - 300 học sinh Quế Sơn được học chương trình STEM và các kỹ năng thế kỷ 21

PHAN VINH |

(QNO) - Vừa qua, Công ty Trách nhiệm hữu han Thăm dò và Khai thác Dầu khí cho biết đã tài trợ 20.000 đô la cho cho tổ chức Giảng dạy vì Việt nam triển khai chương trình giáo dục STEM liên quan đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học và các kỹ năng thế kỷ 21 như giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề cho học sinh Quảng Nam.


TAGS