Tin vắn

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt đầu tư công trình đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu (Tiên Phước) dài hơn 5km, thực hiện từ năm 2021 - 2023 với các hạng mục: xây dựng hoàn thiện nền đường và công trình thoát nước dài 5.064m, đoạn đầu tuyến dài 490m mặt đường bằng bê tông xi măng, đoạn còn lại là nền đường đất. Tổng vốn đầu tư gần 20 đồng (ngân sách tỉnh 13,5 tỷ đồng, còn lại ngân sách huyện Tiên Phước - chủ đầu tư).

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt đầu tư công trình đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu (Tiên Phước) dài hơn 5km, thực hiện từ năm 2021 - 2023 với các hạng mục: xây dựng hoàn thiện nền đường và công trình thoát nước dài 5.064m, đoạn đầu tuyến dài 490m mặt đường bằng bê tông xi măng, đoạn còn lại là nền đường đất. Tổng vốn đầu tư gần 20 đồng (ngân sách tỉnh 13,5 tỷ đồng, còn lại ngân sách huyện Tiên Phước - chủ đầu tư).

TAGS