Tin vắn

THU SƯƠNG |

(QNO) - Từ ngày 13.9, Đội thanh niên xung kích huyện Thăng Bình tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện. Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như: hỗ trợ cán bộ y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện tiêm vắc xin theo quy trình; sắp xếp chỗ ngồi cho người dân trước và sau khi tiêm...

(QNO) - Từ ngày 13.9, Đội thanh niên xung kích huyện Thăng Bình tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện. Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động như: hỗ trợ cán bộ y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K, thực hiện tiêm vắc xin theo quy trình; sắp xếp chỗ ngồi cho người dân trước và sau khi tiêm...