Tin vắn

LÊ THANH VY |

(QNO) - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp Huyện đoàn Đông Giang triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2021. Từ 235m2 tôn trị giá 32 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ, các đơn vị đã tháo dỡ và lợp mới mái nhà cho 10 hộ gia đình khó khăn tại xã Kà Dăng.

(QNO) - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp Huyện đoàn Đông Giang triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2021. Từ 235m2 tôn trị giá 32 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ, các đơn vị đã tháo dỡ và lợp mới mái nhà cho 10 hộ gia đình khó khăn tại xã Kà Dăng.