Tin vắn

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Ngày 21.12, UBND tỉnh có quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thể nhẹ và không triệu chứng thứ hai của huyện Duy Xuyên, đặt tại nhà hàng Đại Phúc (xã Duy Trinh) với quy mô 250 giường bệnh do Bệnh viện Bình An Quảng Nam phụ trách chuyên môn. Cơ sở thứ nhất đặt tại Trường Mầm non Nam Phước 1 (thị trấn Nam Phước) với công suất 70 giường bệnh.

(QNO) - Ngày 21.12, UBND tỉnh có quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 thể nhẹ và không triệu chứng thứ hai của huyện Duy Xuyên, đặt tại nhà hàng Đại Phúc (xã Duy Trinh) với quy mô 250 giường bệnh do Bệnh viện Bình An Quảng Nam phụ trách chuyên môn. Cơ sở thứ nhất đặt tại Trường Mầm non Nam Phước 1 (thị trấn Nam Phước) với công suất 70 giường bệnh.