Tin vắn

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Trưa 26.12, UBND huyện Duy Xuyên phong tỏa tạm thời một phần tổ đoàn kết số 13 của thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh với 23 hộ/87 nhân khẩu. Ngày 25.12, xã có 6 ca F0 từ F1, trong đó thôn Vĩnh Nam 4 ca. Tính từ ngày 8.12 đến nay, xã Duy Vinh có 106 F0 trên địa bàn 5 thôn và chủ yếu ở thôn Hà Mỹ.

(QNO) - Trưa 26.12, UBND huyện Duy Xuyên phong tỏa tạm thời một phần tổ đoàn kết số 13 của thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh với 23 hộ/87 nhân khẩu. Ngày 25.12, xã có 6 ca F0 từ F1, trong đó thôn Vĩnh Nam 4 ca. Tính từ ngày 8.12 đến nay, xã Duy Vinh có 106 F0 trên địa bàn 5 thôn và chủ yếu ở thôn Hà Mỹ.