Tin vắn

Q.HẢI - H.NGUYỄN |

(QNO) - Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN tỉnh phát động, Hội LHPN TP.Hội An vừa nhận hỗ trợ em Trần Thị Khánh Linh (xã Cẩm Kim) mỗi tháng 300 nghìn đồng cho đến năm 18 tuổi. Trước đó, Hội LHPN thành phố vận động Ngân hàng SeaBank nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi, mỗi tháng 1 triệu đồng.

(QNO) - Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN tỉnh phát động, Hội LHPN TP.Hội An vừa nhận hỗ trợ em Trần Thị Khánh Linh (xã Cẩm Kim) mỗi tháng 300 nghìn đồng cho đến năm 18 tuổi. Trước đó, Hội LHPN thành phố vận động Ngân hàng SeaBank nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi, mỗi tháng 1 triệu đồng.