Tin vắn

HOÀNG BIN |

(QNO) - Ngày 15.3, tại di tích Cầu Vinh dự (xã Tam Thăng, Tam Kỳ), Đoàn thanh niên Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam lắp đặt trụ điện năng lượng mặt trời, sơn mới Cầu Vinh dự, đóng giếng nước tưới cây; Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn sơn mới tường rào di tích Cầu Vinh dự; Công ty TNHH TM&DV Phú Hiển Lighting tài trợ máy bơm năng lượng mặt trời. Ba công trình thanh niên này do Thành đoàn Tam Kỳ phát động, tổng giá trị 50 triệu đồng.

(QNO) - Ngày 15.3, tại di tích Cầu Vinh dự (xã Tam Thăng, Tam Kỳ), Đoàn thanh niên Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam lắp đặt trụ điện năng lượng mặt trời, sơn mới Cầu Vinh dự, đóng giếng nước tưới cây; Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn sơn mới tường rào di tích Cầu Vinh dự; Công ty TNHH TM&DV Phú Hiển Lighting tài trợ máy bơm năng lượng mặt trời. Ba công trình thanh niên này do Thành đoàn Tam Kỳ phát động, tổng giá trị 50 triệu đồng.