Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4), lãnh đạo huyện Nông Sơn vừa đến thăm, tặng 13 suất quà cho các gia đình người khuyết tật khó khăn (trị giá 700 nghìn đồng/suất). Nông Sơn hiện có 725 người khuyết tật và tất cả đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

(QNO) - Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4), lãnh đạo huyện Nông Sơn vừa đến thăm, tặng 13 suất quà cho các gia đình người khuyết tật khó khăn (trị giá 700 nghìn đồng/suất). Nông Sơn hiện có 725 người khuyết tật và tất cả đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế.