Tin vắn

Đ.HIỆP |

(QNO) - Ngày 17.4, gần 100 đoàn viên thanh niên huyện Tây Giang ra quân khai hoang, cải tạo gần 2ha đất sản xuất bị bỏ hoang tại xã Bha Lêê thành khu sản xuất tập trung trồng cây ăn quả. Công trình này dự kiến hoàn thành cuối tháng 4 nhằm chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

(QNO) - Ngày 17.4, gần 100 đoàn viên thanh niên huyện Tây Giang ra quân khai hoang, cải tạo gần 2ha đất sản xuất bị bỏ hoang tại xã Bha Lêê thành khu sản xuất tập trung trồng cây ăn quả. Công trình này dự kiến hoàn thành cuối tháng 4 nhằm chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).