Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Chiều 19.4, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiến (97 tuổi, thôn Phú Gia 1, xã Ninh Phước) với mức 700 nghìn đồng/tháng. Mẹ Tiến có chồng và con trai là liệt sĩ. Hiện nay Nông Sơn có 7 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời.

(QNO) - Chiều 19.4, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nông Sơn nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiến (97 tuổi, thôn Phú Gia 1, xã Ninh Phước) với mức 700 nghìn đồng/tháng. Mẹ Tiến có chồng và con trai là liệt sĩ. Hiện nay Nông Sơn có 7 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời.