TIN VẮN

HỒNG NĂM |

(QNO) - Ngày 24.4, Hội Khuyến học Quảng Nam trao học bổng năm học 2021-2022 cho học sinh, sinh viên là con của ngư dân bị tử nạn trong bão Chan Chu. Theo đó, 37 học sinh, sinh viên con ngư dân bị tử nạn trong cơn bão Chan Chu năm 2006 của 2 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên được nhận học bổng gồm các mức: học sinh THPT 1.500.000 đồng/em; sinh viên các trường đại học, cao đẳng:3.000.000 đồng/em. Cạnh đó, có 2 học sinh là con của nạn nhân bão Chan Chu thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng 1 triệu đồng/em. (HỒNG NĂM)

(QNO) - Ngày 24.4, Hội Khuyến học Quảng Nam trao học bổng năm học 2021-2022 cho học sinh, sinh viên là con của ngư dân bị tử nạn trong bão Chan Chu. Theo đó, 37 học sinh, sinh viên con ngư dân bị tử nạn trong cơn bão Chan Chu năm 2006 của 2 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên được nhận học bổng gồm các mức: học sinh THPT 1.500.000 đồng/em; sinh viên các trường đại học, cao đẳng: 3.000.000 đồng/em. Cạnh đó, có 2 học sinh là con của nạn nhân bão Chan Chu thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng 1 triệu đồng/em. (HỒNG NĂM)

TAGS