Tin vắn

THU SƯƠNG |

(QNO) - Ngày 25.4, Huyện đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp Công ty TNHH Honda Tiến Thu Thăng Bình tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Tiểu La. Học sinh được giáo dục, trang bị kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, từ đó hình thành nét đẹp văn hóa giao thông và hạn chế tai nạn có thể xảy ra.

(QNO) - Ngày 25.4, Huyện đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp Công ty TNHH Honda Tiến Thu Thăng Bình tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Tiểu La. Học sinh được giáo dục, trang bị kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, từ đó hình thành nét đẹp văn hóa giao thông và hạn chế tai nạn có thể xảy ra.