Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Hội Người cao tuổi Nông Sơn vừa tổ chức liên hoan văn nghệ - ngâm thơ - thể dục dưỡng sinh nhằm vận động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tại liên hoan, các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ hơn 28 triệu đồng. Dịp này, hội trao quà 15 cụ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 300 nghìn đồng) và ra mắt tập thơ “Quê hương một thời để nhớ” do hội viên sáng tác.

(QNO) - Hội Người cao tuổi Nông Sơn vừa tổ chức liên hoan văn nghệ - ngâm thơ - thể dục dưỡng sinh nhằm vận động Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tại liên hoan, các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ hơn 28 triệu đồng. Dịp này, hội trao quà 15 cụ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 300 nghìn đồng) và ra mắt tập thơ “Quê hương một thời để nhớ” do hội viên sáng tác.