Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 5.5, Chi đoàn và Tổ phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành đến trao tiền hỗ trợ thực hiện mô hình “Tiếp sức đến trường” cho 5 em nhỏ thuộc 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tam Quang và Tam Mỹ Tây. Mỗi gia đình được hỗ trợ 1 triệu đồng/quý và trước mắt kéo dài đến năm 2030.

(QNO) - Ngày 5.5, Chi đoàn và Tổ phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành đến trao tiền hỗ trợ thực hiện mô hình “Tiếp sức đến trường” cho 5 em nhỏ thuộc 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tam Quang và Tam Mỹ Tây. Mỗi gia đình được hỗ trợ 1 triệu đồng/quý và trước mắt kéo dài đến năm 2030.