Tin vắn

PHÚ THIỆN |

(QNO) - Nhóm thiện nguyện “Tri Võ & bạn - kết nối yêu thương” vừa trao 2.250 phần quà gồm đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ học tập cho học sinh và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trà Bui (Bắc Trà My) và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trà Leng (Nam Trà My). Chương trình thuộc dự án quyên góp “Give For Good 2022” được tổ chức bởi Công ty Evergreen Labs.

(QNO) - Nhóm thiện nguyện “Tri Võ & bạn - kết nối yêu thương” vừa trao 2.250 phần quà gồm đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ học tập cho học sinh và giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trà Bui (Bắc Trà My) và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trà Leng (Nam Trà My). Chương trình thuộc dự án quyên góp “Give For Good 2022” được tổ chức bởi Công ty Evergreen Labs.