Tin vắn

HỒNG NĂM |

(QNO) - Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đến nay Thăng Bình có 323 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ thường xuyên. Đó là học sinh nghèo, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, người khuyết tật, không nơi nương tựa... được các cấp hội chữ thập đỏ giới thiệu, vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm nhận đỡ đầu hằng tháng bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

(QNO) - Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đến nay Thăng Bình có 323 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ thường xuyên. Đó là học sinh nghèo, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, người khuyết tật, không nơi nương tựa... được các cấp hội chữ thập đỏ giới thiệu, vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm nhận đỡ đầu hằng tháng bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm.