Tin vắn

HUỲNH CHÍN |

(QNO) - Ngày 8.9, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” hộ gia đình chị Zơrâm Thị Khang (thôn 48, xã Đắc Pring, Nam Giang). Kinh phí xây nhà hơn 140 triệu đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là một trong 4 “Mái ấm tình thương” trên địa bàn Nam Giang được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ thuộc chương trình “Đồng hành với phụ nữ biên cương” giai đoạn 2 (2021 - 2025).

(QNO) - Ngày 8.9, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” hộ gia đình chị Zơrâm Thị Khang (thôn 48, xã Đắc Pring, Nam Giang). Kinh phí xây nhà hơn 140 triệu đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là một trong 4 “Mái ấm tình thương” trên địa bàn Nam Giang được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ thuộc chương trình “Đồng hành với phụ nữ biên cương” giai đoạn 2 (2021 - 2025).