Tin vắn

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Quý I/2023, UBND huyện Nam Giang đã chuyển giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong quý có 22.733 văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị; có 1.602 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, trong đó 1.389 hồ sơ đúng hạn.

(QNO) - Quý I/2023, UBND huyện Nam Giang đã chuyển giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong quý có 22.733 văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị; có 1.602 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, trong đó 1.389 hồ sơ đúng hạn.