Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 21/5, tại thôn Glao của xã Ga Ry, Huyện đoàn Tây Giang tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động như: tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh giúp người dân trong thôn; tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia; tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng 10 cây ăn quả xung quanh thôn Glao...

(QNO) - Ngày 21/5, tại thôn Glao của xã Ga Ry, Huyện đoàn Tây Giang tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động như: tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh giúp người dân trong thôn; tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia; tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng 10 cây ăn quả xung quanh thôn Glao...