Tin vắn

TÚ VÂN |

(QNO) - Sáng 29/5, huyện Bắc Trà My nghiệm thu đề án hỗ trợ máy nướng bánh tráng tự động tại Cơ sở công nghiệp nông thôn Trương Kim Thanh (xã Trà Sơn). Máy nướng bánh tráng tự động được mua mới với kinh phí 80 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng. Cơ sở này mỗi tháng sản xuất khoảng 20 nghìn bánh tráng gạo, đạt doanh thu khoảng 40 triệu đồng.

(QNO) - Sáng 29/5, huyện Bắc Trà My nghiệm thu đề án hỗ trợ máy nướng bánh tráng tự động tại Cơ sở công nghiệp nông thôn Trương Kim Thanh (xã Trà Sơn). Máy nướng bánh tráng tự động được mua mới với kinh phí 80 triệu đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng. Cơ sở này mỗi tháng sản xuất khoảng 20 nghìn bánh tráng gạo, đạt doanh thu khoảng 40 triệu đồng.